muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

Ticaret Meslek Liseleri

Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır.

Ticaret Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.

Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

TİCARET MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI

            Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aşağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır.

ALANLAR
         Alan isimlerine tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz .

DALLAR

 MUHASEBE VE FİNANSMAN

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı

Dış Ticaret Ofis Elemanlığı

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı

 

 PAZARLAMA VE PERAKENDE

Satış Elemanlığı

Sigortacılık

Emlak Komisyonculuğu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ağ İşletmenliği

Web Programcılığı

Veri Tabanı Programcılığı

Bilgisayar Teknik Servis

 

 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

Yönetici Sekreterliği

Ticaret Sekreterliği

Hukuk Sekreterliği

Tıp Sekreterliği

  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Lojistik

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Büro Makineleri Teknik Servisi

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

Görüntü ve Ses Sistemleri

 Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

             Öğrenciler; 10’uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır.

            Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.

Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak;

1.     Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek,

2.     Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek,

3.     Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve işleri yapabilecek,

4.     Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek şekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır.

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI

Ticaret Meslek Liselerinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilmektedir.

          Programın özelliğine göre genellikle son sınıfta işletmelerde uygulamaya giden öğrenciler, öğrenim görürlerken iş hayatı ile de tanışmaktadırlar.

          Takip ettikleri programlarına göre İşletmelerde Beceri Eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.

 

Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

KAYIT-KABUL ŞARTLARI

 İlköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Ticaret meslek liselerinde öğrenim görmek isteyen gençlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

            1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            2- İlköğretim Okulu mezunu olmak,

            3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak,

            4- Öğrenim yılının başlayacağı yılda  19 yaşını bitirmemiş olmak.

ÖNCEKİ SAYFA