muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 
ANASAYFA
MUHASEBE
      Site İçi Arama
EĞİTİM ÖĞRETİM
STAJ EĞİTİMİ
MESLEKİ EĞİTİM
MUHASEBE BÜROSU
 

Sektör türkiye sektörler 

            

 
NEFİS MUHASEBESİ
MESLEK LİSELERİ
TENEFFÜS

 

 

 

 

 

 

 

M U H A S E B E  N E D İ R ?

      Muhasebe, isletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki(para ile ifade edilebilen) işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır.

       Muhasebe bir bilimdir. Bir şeyin bilim olabilmesi için kendine özgü kural ve kaideleri olması gerekir. Muhasebenin kendine özgü kuralları olduğu için bilim olarak nitelendirilir.

        Muhasebeyi işletmenin dili olarak tanımlayan yazarlar vardır. Bu özelliği ile muhasebe işletmenin ne kadar varlığı, kaynağı, geliri, gideri var vs. diye üçüncü kişilere bilgi verir..

M U H A S E B E N İ N   F O N K S İ Y O N L A R I

1- Kaydetme: Mali nitelikli işlemlerin belgelere dayanarak Yevmiye Defterine(Günlük Defter) kaydedilmesidir.

2- Sınıflandırma: Yevmiye Defterine kaydedilen bilgilerin Defter-i Kebir de tasnif edilmesidir.

3- Özetleyerek Rapor Etme: Kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin, mali bilgi kullanıcılarına başta Bilanço ve Gelir Tablosu aracılığı ile özet halinde Rapor edilmesidir.

4- Analiz Etme ve Yorumlama: İşletme içinde ve işletme dışındaki kişilere(mali bilgi kullanıcılarına) bilgi için inceleme yapılmasıdır.

 

M A L İ  B İ L G İ   K U L L A N I C I L A R I

1- İşletme yöneticileri

2- Ortaklar

3- Banka ve Finans Kuruluşları

4- Müşteriler, Satıcılar

5- Devlet

6- Diğer vs