muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

aeiaTÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TMS 1

Finansal Tabloların Sunuluşu

TMS 2

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama

TMS 3

Nakit Akış Tabloları

TMS 4

Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler

TMS 5

Konsolide Finansal Tablolar

TMS 6

İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

TMS 7

Yatırımların Muhasebeleştirilmesi

TMS 8

Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

TMS 9

Amortisman Muhasebesi

TMS 10

Dönem Net Karı veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

TMS 11

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

TMS 12

Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi

TMS 13

Stoklar

TMS 14

Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

TMS 15

Araştırma Geliştirme MaliyetleriI

TMS 16

Banka Ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

TMS 17

Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

TMS 18

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Sözleşmeleri

TMS 19

Karşılıklar,Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler

Daha fazla bilgiyi Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu web sitesinden alabilirsiniz http://www.tmsk.org.tr/