muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 
ANASAYFA
MUHASEBE
      Site İçi Arama
EĞİTİM ÖĞRETİM
STAJ EĞİTİMİ
MESLEKİ EĞİTİM
MUHASEBE BÜROSU
 

Sektör türkiye sektörler 

            

 
NEFİS MUHASEBESİ
MESLEK LİSELERİ
TENEFFÜS

 

 

 

 

 

 

 

ENVANTER DEFTERİ

 Envanter defteri: İşletmenin açılış tarihinde ve takip eden her iş yılı sonunda çıkarılan envanterler ve bilançoların kaydedildiği defterdir. Envanter ve bilançonun ilgili olduğu tarihe "bilanço günü" denir. İş yılı, altı aydan az, on iki aydan çok olamaz. Kanunda aksine hüküm olmadıkça, iş yılı sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların gelecek iş yılının ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması lazımdır. Envanter defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olur. II. Sınıf Tacirler (İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Tacirler)

      İşletme Hesabı Defteri: Ciltli ve sayfaları birbirini takip eden defterin, sol tarafını Gider, sağ tarafını Gelir kısmı oluşturur. teşkil eder. Gider kısmına; satınalınan mal, hizmet karşılığı ödenen paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler; gelir kısmına, mal satışları, hizmet karşılığı alınan paralar ve işletme faaliyetinden doğan diğer geler kaydeoilir. Gider ve gelir kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur:
            a) Sıra numarası
            b) Kayıt tarihi
            c) İşlemin türü
            d) Tutar
      Her iş yılı sonunda bir "işletme hesabı özeti" çıkarılır. Buna aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır:
            GİDER KISMINA:
                a) Çıkarılan envantere göre dönem başındaki mal mevcudunun değeri
                b) Dönem içinde satınalınan malın tutarı
                c) Dönem içinde yapılan bütün masraflar.
           GELİR KISMINA:
                a) Dönem içinde satılan mal tutarı
                b) Dönem içinde hizmet karşılığı alınan paralar
                c) Çıkarılan envantere göre dönem sonundaki mal mevcudunun tutarı

      Karar Defteri:Ticaret şirketlerinde, genel kurul veya yönetim kurulu tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlarla, toplantıda hazır bulunan üyelerin adları ve soyadları, toplantı günü ve görüşmelerde önem arz eden diğer bilgilerin aktarıldığı defterdir. Bu kararların altı şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imzalanır.