muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 
ANASAYFA
MUHASEBE
      Site İçi Arama
EĞİTİM ÖĞRETİM
STAJ EĞİTİMİ
MESLEKİ EĞİTİM
MUHASEBE BÜROSU
 

Sektör türkiye sektörler 

            

 
NEFİS MUHASEBESİ
MESLEK LİSELERİ
TENEFFÜS

 

 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA (V.U.K) YER ALAN BELGELER

Vergi Usul Kanunu na göre vergi mükellefleri, yaptığı tüm işlemleri objektif belgelere dayandırmak zorundadır. Maliye Bakanlığı her türlü ticari belgenin basım ve dağıtımını belirli kaidelere bağlamıştır. Bu belgelerde yer alması gereken asgari bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Vergi Usul Kanunda yer alan fatura ve fatura yerine geçen belgeler şöyledir.

 

TÜRK TİCARET KANUNUNDA (T.T.K) YER ALAN BELGELER

Türk Ticaret Kanununda yer alan belgeler, Vergi Usul Kanunda yer alan belgelerdeki Vergisel İspat Yükümlülüğünden çok ticari hayatta güvenin oluşması için getirilmiş ve daha çok kişiler arasındaki ticari ilişkilerde alacağın güvenli hale getirilmesi için oluşturulmuştur. Bunlar Kambiyo Senetleri olarak ifade edilebilir.

Tacirlerin TTK ya bağlı olarak kullanmak zorunda olduğu belgeler 2 aşama da sınıflandırılabilir.

1-Kambiyo Senetleri ( Bono, Poliçe, Çek)

2-Menkul Kıymetler (Hisse Senetleri, Tahvil, Hazine Bonosu, Vdmk vs)