muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

MUHASEBE DENETİMİ

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin bilgilerin önceden saptanmış ölçülere uygunluğunu araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen sistematik süreçtir.

 1)Denetimin Unsurları Nelerdir?

 Denetimin unsurları şunlardır;

  1. İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar

Bilançodaki iddia

Gelir tablosundaki iddia ;

  Denetçi bu finansal tabloları denetleyip onay verene kadar bu tablolardaki iddiaların güvenilirliği şüphede olacaktır.

  1. Önceden saptanmış ölçütler

        Yönetim  tarafından konmuş yönetmelikler, yönergeler

        Bütçe

        Muhasebenin temel kavramları

        Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

        Muhasebe standartları

        Vergi mevzuatı (vergi denetimi için)

        Sayıştay mevzuatı (Kamu denetimi için) v.b.

  1. İlgi duyan taraflar

  2. Tarafsızca kanıt toplamak ve kanıtları değerlendirmek

  3. Sistematik süreç

         Denetim, sistematik bir süreçtir. Bunun için planlanması ve programlanması suretiyle sürecin ortaya konması gerekir.

Daha ayrıntılı olan not için tıklayın